Stockholm Continental

Jernhusen Cover Streckkod 170322 Final_Sida_1

Plötsligt händer det. En bok kommer färdig från tryckeriet efter ett och ett halvt års arbete. Den här handlar om ett nybygge i ett av Stockholms mest centrala kvarter, och ges ut av Max Ström i samarbete med fastighetsbolaget Jernhusen. Texten baseras på intervjuer med alla som varit inblandade i den långa processen bakom huset, samt djupdykningar i arkiv och kommunala handlingar. Jag har skrivit och samtidigt varit projektledare. Fotograferat har Åke E:son Lindman gjort och för formen svarar Mikael Engblom.