Arkitekten

I nr 3 2014 av Arkitekten har jag skrivit en kortis om hur arbetsmöten kan bli effektivare och roligare, under vinjetten ”Verktyg”. Tidigare har jag skrivit om hur man kan arbeta med medborgardialogmöten på samma plats i tidningen.