15 kvadrat!

Ett lagförslag om att tillåta 15 kvm stora bygglovsbefriade komplementbyggnader (friggebodar) behandlades under 2007. Det gav mig idén att skriva en bok, där 15 av Sveriges bästa arkitektkontor skulle presentera var sin friggebodsvision. Redan innan riksdagen godkände lagändringen (december 2007) hade jag kontaktat alla påtänkta arkitekter och fått klartecken av bokförlaget Max Ström. Tre månader senare (mars 2008) skickades boken 15 kvadrat till tryckeriet.

15 kvadrat – några exempel

Boken 15 kvadrat (Bokförlaget Max Ström, 2008) är fint formgiven av Staffan Millqvist. Illustrationerna svarade de medverkande arkitektkontoren själva för. Nedanstående bidrag i boken är, uppifrån och ned, signerade av Thomas Sandell, Tham & Videgård Hansson, Kjellander & Sjöberg, Josefina Nordmark, Strata Arkitektur, Gert Wingårdh och White Arkitekter.